Предмет на дейност

Предмета на дейност съгласно чл. 19 от ЗЛЗ е:  

 

Болнично лечение на лица, чийто диагностични, лечебни, рехабилитационни и медико-социални проблеми не могат да бъдат решени в лечебните заведения за извънболнична помощ

 

Диагностика и лечение на остри заболявания, травми, изострени хронични болест, състояния изискващи оперативно лечение в болнични условия по следните основни и профилирани медицински специалности:

 

 • Вътрешни болести
 • Кардиология
 • Пневмология   
 • Ендокринология и болести на обмяната
 • Нефрология
 • Гастроентерология
 • Клинична токсикология
 • Детски болести
 • Акушерство и гинекология
 • Неонатология
 • Хирургия
 • Ортопедия и травматология
 • Ушно-носно гърлени болести
 • Анестезиология и интензивно лечение
 • Неврология
 • Инфекциозни болести
 • Клинична лаборатория
 • Микробиология
 • Обща и клинична патология
 • Образна диагностика
 • Хемодиализа

Диагностика и консултации поискани от лекар или стоматолог от  други лечебни заведения

 

Клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура

 

Експертиза за временна нетрудоспособност

 

Дейности по здравна промоция и профилактика, включваща  профилактични прегледи и имунизации

 

Издаване на документи свързани с дейността

 

Насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ,  лабораторни и други видове изследвания