История на болницата

„МБАЛ – Д-Р АСЕН ВЕЛЕВ” ЕООД гр. Разлог е правоприемник на Общинска болница гр. Разлог.

 

Лечебното заведение е разкрито през 1925 год. с предназначение, като изолатор за инфекциозно болни с 25 легла, като до 1949 година остава със същия обем. През 1944 година част от леглата се профилират като хирургични, а през 1949 - 1951 година се оформят два сектора – хирургичен и терапевтичен. След Указа за безплатна медицинска помощ през 1951 година болницата се обединява с поликлиниката и става Обединена болница.

 

През 1952 година се разкрива и трети сектор – педиатричен, с което леглата стават 50. През 1953 година леглата се увеличават на 75 и се разкрива и акушеро - гинекологично отделение. Така започва да укрепва като градска болница, към която се включват тубдиспансера като фтизиатрично отделение. В последствие се разкрива и инфекциозно отделение и до 1967 година болницата разраства до 172 легла. През 1967 год. след построяване на новата сграда болницата разполага с 260 легла, разпределени по всички основни болнични отделение и специализирани кабинети. От 2000-ната година в хода на реформата, лечебното заведение е преобразувано в търговско дружество.

Към настоящия момент „МБАЛ – Д-Р АСЕН ВЕЛЕВ” ЕООД е районно лечебно заведение, което обслужва населението от четири общини - Разлог, Банско, Белица и Якоруда, с общ  брой на населението - над 56 хиляди души, както и временно пребиваващите  български и чуждестранни туристи, посещаващи туристическите дестинации от района.