Отделение по хемодиализа

телефон: 0893-541059

 

В отделението по хемодиализа се извършва:

 • наблюдение и лечение на болни в преддиализния стадий на ХБН;
 • подготовка на болни с напреднала ХБН за диализно лечение;
 • лечение на болни с ХБН с хемодиализа, перитонеална диализа и други извънбъбречни методи за очистване на кръвта;
 • лечение на усложненията на ХБН и диализното лечение;
 • лечение на болни с ОБН, лекувани в други структури на болницата.
 • хемодиализи, които се провеждат по витални индикации
 • спешна консултация,
 • провеждане на лабораторни и рентгенови изследвания,
 • осъществяване на временен съдов достъп,
 • проследяване на виталните показатели по време на диализа,
 • индивидуален сестрински пост