Отделение по педиатрия

телефон: 0893-541057                                                                    

В отделението се извършва лечение на остри, обострени и хронични вътрешни заболявания, без комплицирано протичане,  при които не се предполагат инвазивни и интензивни диагностични и терапевтични процедури на деца от 0 до 18 годишна възраст.


Приемат се и се лекуват всички остри детски заболявания и спешни състояния до овладяването им съгласно кадровите и апаратурните възможности и изискването за добра лекарска практика.


През последните две години в Детско отделение са направи поетапно ремонт за привеждане на материално-техническата база в съответствие със действащите стандарти.