Клинична лаборатория

телефон: 0747/89255

 

   В съвместна инициатива на „МБАЛ-Д-р Асен Велев“ ЕООД и Община Разлогза провеждане на информираност и скрининг сред населението, насочени за борба срещу рака с цел превенция, ранна диагностика и създаване на условия за адекватно качество на живот на засегнатите от онкологични заболявания пациенти, фирма Медилаб ЕООД дарява безвъзмездно нов Автоматичен имунологичен анализатор съчетаващ иновативна технология и метод на анализ за високоспециализирани изследвания.

 

АВТОМАТИЧЕН ХЕМИЛУМИНИСЦЕНТЕН ИМУНОЛОГИЧЕН АНАЛИЗАТОР  CL-900i    

 

Автоматичен имунологичен анализатор за лабораторно изследване на туморни маркери, кардиачни маркери, маркери на автоимунни заболявания, маркери за възпаление, хепатитни маркери, хормони (щитовидни и репродуктивни) и др.

Туморни маркери

CEA (за наличие на туморно образувание); Ca125 (карцином на яйчник); CA15-3 (карцином на гърда); CA19-9 (карцином на дебелото черво); Free PSA (карцином на простата);

Total PSA (карцином на простата); He4 (карцином на яйчникa);

Диабет

Insulin

Надбъбречна жлеза

DHEA-S

Щитовидни хормони

TSH; FreeT3; FreeT4; Anti-TG (TAT); Anti-TPO (MAT);

Репродуктивни хормони

Total β-HCG; FSH (Follicular-stimulating Hormone); LH (Luteal Hormone) Prolactin; PROG (Progesterone) Free testosterone*;

Метаболити

Intact PTH; Vitamin D; Ferritin; Vitamin B12;

Сърдечни маркри

BNP/ pro BNP-NT; Troponin I;

   

 В Клинична лаборатория на "МБАЛ - Д-Р АСЕН ВЕЛЕВ" ЕООД се извършват изследвания както следва:
Наименование на  лабораторно изследване Мерна единица Цена/лв.
Български гражданин и гражданин на ЕС Чуждестранен гражданин  по реда на чл.22, ал.2 от Наредба№2 от 01.7.2005г.
ПКК АВТОМАТИЧНО АПАРАТНО ИЗСЛЕДВАНЕ БР.  7 21
СКОРОСТ НА УТАЯВАНЕ НА ЕРИТРОЦИТИТЕ БР.  2 6
ДКК - ВИЗУАЛНО МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ  БР.  20 60
ВРЕМЕ НА КЪРВЕНЕ  БР.  2 6
КОАГУЛАЦИЯ: ПРОТРОМБИНОВО ВРЕМЕ  БР.  4 12
КОАГУЛАЦИЯ: АКТИВИРАНО ПАРЦИАЛНО ТРОМБОПЛ. ВРЕМЕ /APTT/  БР.  5 15
КОАГУЛАЦИЯ: ФИБРИНОГЕН  БР.  4 12
ЗАХАР В УРИНАТА  БР.  1 3
АЛБУМИН В УРИНА  БР.  1 3
УРОБИЛИНОГЕН В УРИНА  БР.  1 3
БИЛИРУБИН В УРИНА  БР.  1 3
АЦЕТОН В УРИНА  БР.  1 3
СЕДИМЕНТ НА УРИНА - ОРИЕНТИРОВЪЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ  БР.  3 9
УРИНА - ОБЩО ИЗСЛЕДВАНЕ  БР.  5 15
ГЛЮКОЗА  БР.  4 12
КРЪВНО - ЗАХАРЕН ПРОФИЛ  БР.  10 30
КРЕАТИНИН   БР.  4 12
УРЕЯ   БР.  4 12
БИЛИРУБИН - ОБЩ   БР.  4 12
БИЛИРУБИН - ДИРЕКТЕН   БР.  4 12
ОБЩ БЕЛТЪК   БР.  4 12
АЛБУМИН   БР.  4 12
CRP КОЛИЧЕСТВЕН   БР.  10 30
ХОЛЕСТЕРОЛ   БР.  4 12
HDL - ХОЛЕСТЕРОЛ   БР.  5 15
ТРИГЛИЦЕРИДИ   БР.  4 12
ПИКОЧНА КИСЕЛИНА   БР.  4 12
ACAT   БР.  4 12
АЛАТ   БР.  4 12
КРЕАТИНКИНАЗА /КК/   БР.  4 12
КРЕАТИНКИНАЗА /МБ/   БР.  8 24
ГГТ   БР.  4 12
АЛКАЛНА ФОСФАТАЗА /АФ/   БР.  4 12
АЛФА-АМИЛАЗА   БР.  4 12
НАТРИЙ, КАЛИЙ, ХЛОР   БР.  12 36
КАЛЦИЙ   БР.  3 9
ФОСФОР   БР.  3 9
ЖЕЛЯЗО   БР.  5 15
ЖСК   БР.  5 15
АКР   БР.  20 60
ВЗЕМАНЕ НА КРЪВ ЗА ОТДЕЛЯНЕ НА СЕРУМ   БР.  5 15
ВИТАМИН D   БР.  30 90
ВИТАМИН B12   БР.  25 75
ФЕРИТИН   БР.  18 54
ИНСУЛИН   БР.  18 54
ТРОПОНИН   БР.  25 75
NT-ProBNP   БР.  50 150
ЛДХ   БР.  4 12
Д-ДИМЕР   БР.  20 60
ОГТТ   БР.  10 30
PSA   БР.  15 45
СА 125   БР.  18 54
СА 19-9   БР.  18 54
СА 15-3   БР.  18 54
СЕА   БР.  15 45
FPSA   БР.  18 54
TSH   БР.  15 45
FT3   БР.  15 45
FT4   БР.  15 45
TAT/anti-Tg/   БР.  18 54
MAT/anti-TPO/   БР.  18 54
PTH   БР.  25 75
ОБЩ ЧХГ   БР.  18 54
LH   БР.  17 51
FSH   БР.  17 51
ПРОЛАКТИН  БР.  15 45
ПРОГЕСТЕРОН  БР.  18 54
ТЕСТОСТЕРОН БР.  18 54
DHEA-S БР.  15 45
LDL БР.  3 9
MG БР.  4 12