За "МБАЛ - Д-Р АСЕН ВЕЛЕВ" ЕООД

“Многопрофилна болница за активно лечение - Д-Р АСЕН ВЕЛЕВ” ЕООД се състои от четири функционално  обособени структурни блока:

  1. Консултативно- диагностичен блок
  2. Стационар
  3. Административно- стопански блок
  4. Аптека

Легловия фонд на "МБАЛ - Д-Р АСЕН ВЕЛЕВ" ЕООД е 145 легла.


В лечебното заведение има разкрити 220 щатни длъжности, от които:

  • 40 лекари, 
  • 110 специалисти по здравни грижи,
  • 70 друг персонал.