Отделение по клинична патология

телефон: 0747/89269

 

БИОПСИЧЕН СЕКТОР:

 • Сектор за хирургични и ексцизионни биопсии
 • Сектор за гастроендоскопски и пункционни биопсии
 • Сектор по лимфопатология
 • Сектор невропатология
 • Хистохимична и имунохистохимична лаборатория с възможност за CISH

Основните хистологични дейности са:

 • Поставяне на хистологична диагноза на болестния процес при рутинно обработени биопсии в рамките на 48-72 часа.
 • Спешна интраоперативна диагностика /гефрири/
 • Имунофенотипизиране на лимфоми, епителни, мезенхимни, ендокринни, пигментни, мозъчни тумори и др.
 • Референтна лаборатория за определяне на HER2 статус, ER, PgR при рак на гърдата

 

ЦИТОЛОГИЧЕН СЕКТОР:

Намира се в Онкологичен център. Състои се от лекарски кабинет и цитологична лаборатория.

Основни дейности в сектора са:

 • Цитологичен скрининг на гинекологични цитонамазки за ранно откриване на
  рак на маточната шийка;
 • Клинична цитодиагностика на четкови, аспирационни и пункционни материали;
 • Интраоперативно /гефрирно/цитологично изследване.


НЕКРОПСИЧЕН СЕКТОР:

Дейности:

 • Извършване на патоанатомични аутопсии
 • Изготвяне  на  съдебно-медицински  експертизи   в колаборация със съдебно-медицински експерти
 • Патоанатомичен контрол при вземане на органи и тъкани за трупно донорство