Административно- стопанския блок

Административно- стопанския блок се състои от:
    

  • Фирмено и административно ръководство
  • Фирмено счетоводство, ТРЗ, ЛС  и каса
  • Отдел “Информационно-статистическо обслужване и анализ”
  • Перилен комплекс
  • Болнична кухня
  • Парова централа
  • Складово стопанство
  • Автотранспорт
  • Ремонтни работилници
  • Стерилизационна