ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИ

От началото на 2016г. в "МБАЛ- Д-Р АСЕН ВЕЛЕВ" ЕООД, гр. Разлог е разработена цялостна програма за скрининг на новородени деца. Тя включва и програма за скрининг на вродената глухота и нарушения в бебешкия слух чрез ултразвуково изследване.

Всеки десети човек у нас има проблеми със слуха, 2 на 1000 деца се раждат напълно глухи, а при 4 на 1000 слухът е намален в различна степен. 

Здравото дете е добре да бъде изследвано, защото голяма част от заболяванията не са „видими”. Ултразуковите изследвания са безопасни за децата, нямат лъчево натоварване и болка.

Профилактиката на много заболявания и на състояния, които могат да доведат до болест и инвалидизация, е най-добрият начин детето да бъде предпазено. По тази причина в развитите страни се прави скринингова програма за профилактични ултразвукови изследвания, с които се улавят тези състояния. Ранната профилактика и лечение предотвратяват по-сериозни усложнения.

Скринингът на слух отнема едва 30 секунди, а дава ценна информация и точни данни за нарушенията на слуха. Апаратът изследва пътя на слуха от външния слухов канал до централната нервна система с ултразвукови вълни. Изследването дава оценка на слух и неговата степен на увреждане.

В прегледите са включени консултация с неонатолог, профилактичен тест на  вродената глухота и нарушения в слуха, изследване на слухови евокирани потенциали (ултразвуково изследване).

Профилактичен скрининг на слуха може да бъде извършван на бебета до 6-месечна възраст.

В "МБАЛ - Д-Р АСЕН ВЕЛЕВ" ЕООД, гр. Разлог се извършва слухов скрининг на всяко новоредено дете.