Отделение образна диагностика

телефон: 0747/89266

 

В отделението образна диагностика се извършват всички видове конвенциални рентгенови изследвания  на всички органи и системи.

Отделението разполага със съвременна апаратура, позволяваща извършване на високоспециализирани изследвания, необходими за навременната диагностика:

  • Компютър томограф
  • Мамаграф
  • Ехограф
  • Нов дигитален рентгенов апарат