Неврологично отделение

телефон: 0893-541061

 

В неврологично отделение се провежда диагностика, лечение и интензивно наблюдение на пациенти с:

  • Остри мозъчно – съдови заболявания – мозъчни инсулти и кръвоизливи.
  • Хронични и обострени неврологични заболявания – заболявания на периферната нервна система, радикулити, неврити, полиневропатии.
  • Заболявания, за които не може да се постигне лечебната цел при извънболнично лечение.


Отделението разполага със съвременна апаратура за провеждане на  високоспециализирани изследвания – ЕЕГ, ЕНГ, ЕМГ, Доплерова сонография.