Инфекциозно отделение

телефон: 0747/89248

 

В инфекциозното отделение се лекуват пациенти с:

  • Инфекции на дихателните пътища
  • Инфекции на стомашно-чревния тракт
  • Вирусни хепатити, без хепатална кома
  • Инфекции на кожата и меките тъканите, без тетанус
  • Вирусни екзантеми
  • Синдроми, свързани с лимфните възли
  • Зоонози, рикетсиози, борелиози
  • Нови и нововъзникващи инфекциозни болести

Основните задачи на Инфекциозно отделение са лечебно - диагностичните, противоепидемични /изолация на болните/, профилактични /предпазване от ВБИ на пациенти  и медицински персонал/.