Физикална и рехабилитационна медицина

телефон: 0893-395296

Основна дейност на отделението е физикална терапия и рехабилитация:

 • При първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия
 • При болести на централна нервна система
 • При болести на периферна нервна система
 • При болести на опорно-двигателния апарат
 • След инфаркт на миокарда
 • След сърдечни операции

Отделението е оборудвано със съвременнс медицинска апаратура:

 • Ултразвуков апарат
 • Магнитотерапия със съвременна апаратура
 • Електротерапия
 • Лазертерапия при ревматологични заболявания, труднозаздравяващи рани и др.
 • Високочестотна терапия
 • Инхалатори
 • Кварц, солукс
 • Парафинолечение
 • Сектор кинезитерапия - Пасивни упражнения, Позиционна терапия, Масаж със специализирани техники, Механотерапия, Аналитична ЛФК, ЛФК с уреди

По договир с НЗОК изпълняваме следните клинични пътеки:

 • 236 Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия
 • 237 Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система
 • 238 Физикална терапия и рехабилитация след инфаркт на миокарда
 • 239 Физикална терапия и рехабилитация след сърдечни операции
 • 240 Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа
 • 241 Физикална терапия и рехабилитация на болести на периферна нервна система
 • 242 Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централната нервна система
 • 243 Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система
 • 244 Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателния апарат
 • 305 Физикална терапия и рехабилитация при персистиращо/хронично/ вегетативно състояние