Анестезиология и интензивно лечение

телефон: 0747/89215

 

За интензивно лечение се приемат:

 • Пациенти с остра дихателна недостатъчност ;
 • Пациенти с остро разстройство на кръвообращението ;
 • Пациенти с нарушения на обема и състава на телесните течности ;
 • Тежки травми ;
 • Състояния след клинична смърт ;
 • Тежки следоперативни състояния ;

При анестезия се извършват следните дейности:

 • клиничен преглед и подготовка на пациент за анестезия;
 • въвеждане в анестезия;
 • поддържане на анестезия;
 • възстановяване от анестезия

При всяка една анестезия и при всеки пациент се осъществява специфичен диагностично-лечебен процес, който включва или може да се наложи включването на:

 • мониториране по време на анестезия;
 • интензивно лечение по време на анестезия;
 • кардиопулмонална ресусцитация по време на анестезия